Terug Investeerders

Beheersprincipes

Als naamloze vennootschap van publiek recht valt bpost onder de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Voor alle aangelegenheden die niet specifiek geregeld zijn door de Wet van 1991, valt bpost onder het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
Als beursgenoteerd bedrijf is bpost onderworpen aan de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009. bpost is voornemens om de Corporate Governance-principes uit deze Code en uit de richtlijnen van de OESO over Corporate Governance van overheidsbedrijven na te leven. Deze principes en richtlijnen zijn opgenomen in het Corporate Governance Charter.

Het bestuursmodel van bpost wordt voornamelijk gekenmerkt door:

  • een Raad van Bestuur die het algemene beleid en de strategie van bpost bepaalt en het operationele beheer superviseert;
  • een Strategisch Comité, een Auditcomité, een Bezoldigings- & Benoemingscomité en een ESG Comité die binnen de Raad werden opgericht om de Raad bij te staan en aanbevelingen te doen;
  • een Gedelegeerd Bestuurder (Chief Executive Officer – CEO) die instaat voor het operationele beheer en aan wie de Raad van Bestuur bevoegdheden van dagelijks bestuur heeft gedelegeerd;
  • een Comité Wet van 1991 dat de door de Wet van 1991 toegekende bevoegdheden uitoefent en, in zijn samenstelling van Executive Committee, de CEO bijstaat in de uitoefening van het operationele bestuur van de Vennootschap;
  • een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO
 
bpost NV is gevestigd in België en heeft zijn maatschappelijke zetel, gevestigd Anspachlaan 1/1, 1000 Brussel. Zie de Statuten.

Documenten


Download hieronder het Corporate Governance Charter en de Statuten.

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter

Download

PDF (321.14kb)

Statuten

Statuten

Download

PDF (165.22kb)