Terug Investeerders

Dividenden

Voor het uitkeren van dividenden stelde bpost Euroclear Belgium aan als betaalagent.

Dividendbeleid


Het nieuwe dividendbeleid van bpostgroup voorziet een uitkering tussen 30 en 50% van de IFRS-nettowinst.

De uitbetaling van het jaarlijkse dividend zal plaatsvinden in de loop van de maand mei, na de Algemene Aandeelhoudersvergadering.

Dividenduitkeringen


Boekjaar 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Interimdividend                    
Coupon nummer - - - 13 11 9 7 5 3 1
Uitbetalingsdatum - - - 09 dec 2019 10 dec 2018 11 dec 2017 12 dec 2016 10 dec 2015 10 dec 2014 12 dec 2013
Bruto - - - € 0,62 € 1,06 € 1,06 € 1,06 € 1,05 € 1,04 € 0,93
Einddividend                    
Coupon nummer 15 14 - - 12 10 8 6 4 2
Algemene vergadering 10 mei 2023 11 mei 2022 12 mei 2021 13 mei 2020 8 mei 2019 9 mei 2018 10 mei 2017 11 mei 2016 13 mei 2015 14 mei 2014
Uitbetalingsdag 22 mei 2023 18 mei 2022 - - 15 mei 2019 17 mei 2018 17 mei 2017 19 mei 2016 20 mei 2015 22 mei 2014
Bruto € 0,40 € 0,49 - - € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,24 € 0,22 € 0,20
Totaal bruto dividend € 0,40 € 0,49 - € 0,62 € 1,31 € 1,31 € 1,31 € 1,29 € 1,26 € 1,13
% ∆ -18,4% - - -52,7% +0,0%  +0,0% +1,6% +2,4% +11,5 %