left arrow Investeren in mensen

Diversiteit en inclusie


We zijn een wereldwijde groep, met mensen die diverse achtergronden, culturen, ervaringen, dromen en verwachtingen hebben. Op één van onze operationele sites werken alleen al 58 nationaliteiten samen, en dat is op veel andere locaties gelijkaardig. Ongeacht wie je bent, waar je vandaag komt, hoe je de wereld ziet, wat je mogelijkheden zijn: bij bpost kan je jezelf zijn, en erbij horen.
Diversiteit en inclusie

Inclusie

Leeftijd, geslacht, seksualiteit, taal, fysieke mogelijkheden en beperkingen, afkomst, religie…: zo verscheiden is onze samenleving, zo verscheiden zijn onze collega’s. Een inclusieve werkomgeving waarbij we elke medewerker kansen geven op basis van zijn eigen competenties en persoonlijkheid, zit in het DNA van bpostgroup.

Verrijking

De verscheidenheid van bpostgroup is een verrijking. Waarom? Door de nieuwe kijk, aanpak en expertise die zo binnenkomt. Medewerkers met dezelfde achtergrond gaan vaak dezelfde antwoorden geven. Diversiteit maakt de operationele werking en dienstverlening van ons bedrijf beter. Bovendien is het een ook een spiegel van de samenleving en begrijp je veel beter wat de diverse maatschappij van ons verlangt. Zeker voor bpostgroup met zijn maatschappelijke rol is dit bijzonder belangrijk.

Ik ben bpost ongelooflijk dankbaar voor de steun. Bij mijn outing als transgender heb ik de volledige steun gekregen van het management én alle collega’s.

Ik ben bpost ongelooflijk dankbaar voor de steun. Bij mijn outing als transgender heb ik de volledige steun gekregen van het management én alle collega’s.

Helena Van Melkebeke
postbode

Er is ook een economische realiteit: in onze geglobaliseerde samenleving zorgt een beleid dat gericht is op diversiteit en inclusie er ook voor dat je als werkgever aantrekkelijk bent, en maak je het verschil in de strijd om waardevolle nieuwe medewerkers

Bouwstenen van dat DNA

  • Iedereen moet overtuigd zijn van het belang. We hechten veel belang aan sponsorship op alle niveaus. Continue communicatie zorgt ervoor dat diversiteit en inclusie steeds “top of mind” is binnen onze groep.
  • In een complexe en snel veranderende omgeving, met heel veel uitdagingen, is het belangrijk dat er duidelijke richtlijnen en tools zijn. Een gedragscode voor iedereen. Een duidelijke diversiteitspolicy. Voor leidinggevenden een Q&A, e-learnings en een brochure. Er zijn aangepaste opleidingen en workshops rond inclusief leiderschap.
  • We zetten de aanpak om in lokale actieplannen, aangepast aan elke site en elke productie-omgeving.
  • Daarnaast hebben we een groep diversiteitsambassadeurs op bedrijfs- en lokaal niveau binnen de organisatie die de rol van klankbord spelen.
  • We vragen ook de externe expertise om ons in onze aanpak te begeleiden. In Belgïe gaat dit onder meer over het gelijkekansencentrum Unia.
Getuigenis
Ik ben erg dankbaar voor deze kans

Ik ben erg dankbaar voor deze kans

Yves Mattys, postbode

Yves kan sinds zijn geboorte horen noch spreken. Na een stage bij bpost kreeg hij een vast contract als postbode. Met enkele aanpassingen en hulpmiddelen slaagt hij erin om zijn job goed uit te voeren. Voor bpost was het geen evidentie, want er was veel overleg en opleiding nodig om alles te organiseren. “Ik ben erg dankbaar voor deze kans”, zo reageert Yves.