Terug Investeerders

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders – 11 Mei 2022

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit tot de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 11 mei 2022 om 10u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België).

Personen die de Vergadering bijwonen, worden verzocht om aanwezig te zijn vanaf 9 uur (Belgische tijd) om de registratieformaliteiten te vervullen.

Aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om (i) vanop afstand deel te nemen door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld: het Lumi-platform, beschikbaar via de link www.lumiagm.com of (ii) vooraf te stemmen via volmacht of per brief (zie de oproeping voor meer informatie).

De Vennootschap zal de aandeelhouders slechts fysieke toegang tot de GAV verlenen ​​voor zover dit op dat moment toegestaan ​​zou zijn in het licht van de toepasselijke maatregelen met betrekking tot fysieke bijeenkomsten, en altijd rekening houdend met de aanbevelingen van de Belgische autoriteiten en veiligheids- en gezondheidsoverwegingen. In ieder geval zal er na de GAV geen receptie aangeboden zijn. Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke maatregelen in de komende weken, kan de Vennootschap verdere informatie verstrekken over de organisatie van en deelname aan de GAV op haar website.  

 

Gelieve het volledige persbericht hier te vinden.

 

Oproeping
Oproeping
Agenda
Agenda
Formulier ter bevestiging van deelname
Formulier ter bevestiging van deelname
Volmacht formulier
Volmacht formulier
Formulier om te stemmen per brief
Formulier om te stemmen per brief
CV kandidaten bestuurders
CV kandidaten bestuurders
LUMI AGM platform gebruikersgids
LUMI AGM platform gebruikersgids
Toegangsplan
Toegangsplan
Jaarrekening bpost NV
Jaarrekening bpost NV
Geconsolideerde jaarrekening bpostgroup
Geconsolideerde jaarrekening bpostgroup
Corporate Governance Verklaring en Bezoldigings-verslag
Corporate Governance Verklaring en Bezoldigings…
Persbericht
Persbericht
Notulen van de Gewone algemene vergadering van…
Notulen van de Gewone algemene vergadering van…

Blijf op de hoogte


Blijf op de hoogte van gebeurtenissen, investor relations informatie en persberichten met onze email updates