Terug Investeerders

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders – 10 Mei 2023

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit tot de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 10 mei 2023 om 10u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België).

Personen die de Vergadering bijwonen, worden verzocht om aanwezig te zijn vanaf 9 uur (Belgische tijd) om de registratieformaliteiten te vervullen.

Aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om (i) vanop afstand deel te nemen door middel van een elektronisch communicatiemiddel dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld: het Lumi-platform, beschikbaar via de link www.lumiconnect.com of (ii) vooraf te stemmen via volmacht of per brief (zie de oproeping voor meer informatie).

 

WIJZIGING VAN DE UITERLIJKE DATUM WAAROP AANDEELHOUDERS HUN STEM KUNNEN UITBRENGEN

Zoals aangekondigd in dit persbericht, wordt de uiterlijke datum waarop aandeelhouders een volmacht kunnen geven (via het formulier beschikbaar op de website van bpost) of vooraf kunnen stemmen, hetzij (i) per brief (via het formulier beschikbaar op de website van bpost) of (ii) elektronisch (via het platform Lumi), verlengd tot dinsdag 9 mei 2023, 16u00 (Belgische tijd).

Aandeelhouders die reeds vooraf hebben gestemd, moeten opnieuw een nieuw stemformulier indienen per brief of opnieuw elektronisch stemmen, in overeenstemming met de instructies opgenomen in de oproeping. Stemmen en onthoudingen met betrekking tot de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening (en de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen) die reeds zijn uitgebracht, zullen niet in aanmerking worden genomen.

 

Gelieve het volledige persbericht hier te vinden.

 

Notulen van de Gewone algemene vergadering van…
Notulen van de Gewone algemene vergadering van…
Oproeping
Oproeping
Agenda
Agenda
Formulier ter bevestiging van deelname
Formulier ter bevestiging van deelname
Volmacht formulier
Volmacht formulier
Formulier om te stemmen per brief
Formulier om te stemmen per brief
Remuneratiebeleid
Remuneratiebeleid
CV kandidaten bestuurders
CV kandidaten bestuurders
LUMI gebruikersgids
LUMI gebruikersgids
Toegangsplan
Toegangsplan
Jaarrekening bpost NV
Jaarrekening bpost NV
Geconsolideerde jaarrekening bpostgroup
Geconsolideerde jaarrekening bpostgroup
Corporate Governance Verklaring en Bezoldigingsverslag
Corporate Governance Verklaring en…
Persbericht
Persbericht

Blijf op de hoogte


Blijf op de hoogte van gebeurtenissen, investor relations informatie en persberichten met onze email updates