Terug Investeerders

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Bijzondere Algemene Vergadering - 15 september 2021

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit tot de Bijzondere Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 15 september 2021 om 14u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België).

COVID-19

Het is de verantwoordelijkheid van de Vennootschap om de gezondheidsrisico’s te beperken voor haar aandeelhouders, dienstverleners en werknemers, echter zonder afbreuk te doen aan het stemrecht van de aandeelhouders. Naar aanleiding van de maatregelen die de Belgische federale regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zal de Vergadering digitaal worden gehouden.

Bijgevolg zal aan de aandeelhouders de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel: het Lumi-platform, beschikbaar via de link www.lumiagm.com.

Voor meer informatie over de organisatie van de digitale Vergadering, wordt verwezen naar de praktische regelingen in de oproeping, naar de informatie die beschikbaar is op www.lumiagm.com, alsook naar alle bijkomende informatie die de Vennootschap in dit verband nog kan meedelen via haar website.

Aandeelhouders kunnen ook stemmen per post of elektronisch, voorafgaand aan de Vergadering.

De Vennootschap zal de aandeelhouders slechts fysieke toegang tot de Vergadering verlenen ​​voor zover dit op dat moment toegestaan ​​zou zijn in het licht van de toepasselijke maatregelen met betrekking tot fysieke bijeenkomsten, en altijd rekening houdend met de aanbevelingen van de Belgische autoriteiten en veiligheids- en gezondheidsoverwegingen. In ieder geval zal er na de Vergadering geen receptie aangeboden zijn.

Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke maatregelen in de komende weken, kan de Vennootschap verdere informatie verstrekken over de organisatie van en deelname aan de Vergadering op haar website.

 

Gelieve het volledige persbericht hier te vinden.

 

Notulen van de Bijzondere algemene vergadering
Notulen van de Bijzondere algemene vergadering
Oproeping
Oproeping
Agenda
Agenda
Formulier ter bevestiging van deelname
Formulier ter bevestiging van deelname
Volmacht formulier
Volmacht formulier
Formulier om te stemmen per brief
Formulier om te stemmen per brief
CV kandidaat bestuurder
CV kandidaat bestuurder
LUMI AGM platform gebruikersgids
LUMI AGM platform gebruikersgids

Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders - 12 mei 2021

De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt haar aandeelhouders uit tot de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 12 mei 2021 om 10u (Belgische tijd) in het BluePoint Brussels Conference & Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel (België).

Notulen van de Gewone algemene vergadering van…
Notulen van de Gewone algemene vergadering van…
volledige persbericht
volledige persbericht
Oproeping
Oproeping
Agenda
Agenda
Formulier ter bevestiging van deelname
Formulier ter bevestiging van deelname
Volmacht formulier
Volmacht formulier
Formulier om te stemmen per brief
Formulier om te stemmen per brief
CV kandidaten bestuurders
CV kandidaten bestuurders
Jaarrekening bpost NV
Jaarrekening bpost NV
Geconsolideerde jaarrekening bpost Groep
Geconsolideerde jaarrekening bpost Groep
Corporate Governance Verklaring en Bezoldigings-verslag
Corporate Governance Verklaring en Bezoldigings…

 

Covid 19

Het is de verantwoordelijkheid van de Vennootschap om de gezondheidsrisico’s te beperken voor haar aandeelhouders, dienstverleners en werknemers, echter zonder afbreuk te doen aan het stemrecht van de aandeelhouders. Naar aanleiding van de maatregelen die de Belgische federale regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zal de Vergadering digitaal worden gehouden.

Bijgevolg zal aan de aandeelhouders de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel: het Lumi-platform, beschikbaar via de link www.lumiagm.com.

Voor meer informatie over de organisatie van de digitale vergadering, wordt verwezen naar de praktische regelingen in de oproeping, naar de informatie die beschikbaar is op www.lumiagm.com, alsook naar alle bijkomende informatie die de Vennootschap in dit verband nog kan meedelen via haar website.

Aandeelhouders kunnen ook stemmen per post of elektronisch, voorafgaand aan de Vergadering.

De Vennootschap zal de aandeelhouders slechts fysieke toegang tot de Vergadering verlenen voor zover dit op dat moment toegestaan zou zijn in het licht van de toepasselijke maatregelen met betrekking tot fysieke bijeenkomsten, en altijd rekening houdend met de aanbevelingen van de Belgische autoriteiten en veiligheids- en gezondheidsoverwegingen. In ieder geval zal er na de Vergadering geen receptie aangeboden zijn.

Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke maatregelen in de komende weken, kan de Vennootschap verdere informatie verstrekken over de organisatie van en deelname aan de Vergadering op haar website.

 

Bezoldigingsbeleid

In overeenstemming met de Belgische wetgeving, publiceert bpost het bezoldigingsbeleid waarin de remuneratieprincipes zijn vastgelegd die van toepassing zijn op de leden van zijn Raad van Bestuur en Group Executive Committee. Dit bezoldigingsbeleid werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Bezoldigings- en Benoemingscomité en is voorgelegd ter stemming aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021. Het bezoldigingsbeleid weerspiegelt de huidige principes van het bezoldigingsbeleid dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 April 2000 werd goedgekeurd, terwijl het de langetermijn belangen van bpost en de afstemming van alle belanghebbenden beter behartigt. Indien goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het bezoldigingsbeleid van toepassing vanaf 1 januari 2021 voor de komende vier jaren. Elke materiële wijziging in het beleid moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2021

Resultaat van de stemming: 91,73% voor en 8,27% tegen

Van toepassing vanaf 1 januari 2021 voor de komende 4 jaren (elke materiële wijziging in het beleid moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).

 

 

Bezoldigings-beleid
Bezoldigings-beleid

Blijf op de hoogte


Blijf op de hoogte van gebeurtenissen, investor relations informatie en persberichten met onze email updates