left arrow Mens en maatschappij verbinden

Slimme oplossingen


Dankzij onze aanwezigheid in het dagelijkse leven en het vertrouwen dat we van de bevolking genieten, zijn we uitstekend geplaatst om publieke diensten te ondersteunen bij hun opdrachten en uitdagingen in een veranderende wereld. Wij helpen overheden om hun processen te vereenvoudigen, communicatie te verbeteren en digitale transformatie te realiseren. Kortom: we brengen overheid en burger dichter bij elkaar, zowel digitaal als fysiek.

Een unieke vertrouwensrelatie

Burgers hebben behoefte aan een fysieke en menselijke interactie. Een vertrouwenspersoon als de postbode kan die rol voor een deel op zich nemen en zo de fysieke verbinding tussen overheid en burger verzekeren, bijvoorbeeld voor het inwinnen of nagaan van essentiële gegevens in opdracht van publieke diensten.

Onze medewerkers en hun expertise

Dankzij de expertise van onze medewerkers en ons uitgebreide logistieke en retailnetwerk, kunnen we oplossingen bieden die administratieve en operationele processen eenvoudiger en gebruiksvriendelijker maken. Die nabijheid en onze expertise zorgen ervoor dat we oplossingen op maat van de verschillende overheden kunnen uitwerken, waarbij de we activiteiten die niet tot hun kerntaken behoren overnemen en optimaliseren.

Denk maar aan de verwerking van de verkeersboetes en uitreiking of schrapping van de nummerplaten. Maar daarnaast ontwikkelen we ook oplossingen rond buurtcommunicatie.

Elke dag op straat

Doordat onze bestelwagens zowat elke dag in elke Belgische straat langsrijden, zijn ze een uitgelezen middel om lokale informatie te verzamelen. In het kader van een aantal pilootprojecten zetten we hen daar dan ook voor in. Zo zijn sommige van onze postwagens uitgerust met sensoren die plaatselijke weergegevens verzamelen. Andere hebben camera’s die alle verkeersborden in kaart brengen zodat gemeenten beschadigde borden kunnen vervangen. Op die manier dragen we bij tot de verkeersveiligheid.

Ons uitgebreide netwerk

bpost wil helpen om de digitale kloof tussen burgers en de diverse overheden te dichten, met oplossingen die onze expertise in papieren communicatie combineert met digitale innovaties. Of door ons dichte netwerk in te zetten, bijvoorbeeld door van het postkantoor een plek te maken waar burgers niet alleen advies krijgen, maar ook documenten kunnen scannen of afdrukken. Wij willen met andere woorden een partner zijn van de publieke sector voor digitale inclusie.