Zorg dragen voor onze medewerkers


We vinden het uiterst belangrijk dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze missie voor de klanten en de bevolking. We beschouwen het als onze plicht om al onze teams duurzaam werk en een uitnodigende bedrijfscultuur te bieden, waarbij we het welzijn en goede arbeidsomstandigheden garanderen.

Daarom nemen we zowel in België als daarbuiten diverse maatregelen. En we stellen gerichte beleidsnota’s op voor diversiteit en ethiek, opleiding en talentontwikkeling, gezondheid en veiligheid en sociaal overleg.

Duurzame doelstellingen


De doelstellingen die de Verenigde Naties bepaalden, wijzen ons de weg naar een betere en duurzamere toekomst voor iedereen tegen 2030. Ze bieden een antwoord op globale uitdagingen en zijn nauw verbonden met de drie pijlers die bpostgroup definieerde: mensen, de planeet en nabijheid.

 • Goede gezondheid en welzijn

  Goede gezondheid en welzijn

  De middelen geven voor een gezond leven en het bevorderen van ieders welzijn op elke leeftijd is essentieel. 

 • Waardig werk en economische groei

  Waardig werk en economische groei

  We moeten ons economisch en maatschappelijk beleid om armoede uit te roeien, herzien en anders aanpakken. 

 • Ongelijkheid verminderen

  Ongelijkheid verminderen

  De ongelijkheid binnen een land en tussen de landen verminderen. 

 • Goede gezondheid en welzijn
 • Waardig werk en economische groei
 • Ongelijkheid verminderen

Recente initiatieven 1. bpost boost

  Een inclusief opleidingstraject voor duurzame werkgelegenheid.

 2. Star4U

  We steunen onze medewerkers die zich inzetten voor het goede doel.

 3. Ferm Werk en DynaGroup

  Een partnerschap om talent dat ver van de arbeidsmarkt staat, op te…

Gedragscode


Gedragscode

Gedragscode

Download

PDF (1.38mb)

Human Rights Policy


Human Rights Policy

Human Rights Policy

Download

PDF (97.35kb)